Oct 3, 2012

" Terbakar Dalam Memendam..."

~ Seperti lilin
yang menyala
tidak dianggap penerang
akhirnya sendirian
terbiar padam.~

~ Rusie ~