Jul 8, 2013

LEMBAH HITAM

~Jarum waktu pun menangis
dalam kelam nafas zaman yang busuk
kaubakar kesucian cinta
kaujaja serata loronglorong dunia
dan di lembah bukit terhina
kaumelabuhkan cinta.!~

~ Sie ~
070713